Kontakt

Tel: 043/ 675-258

Mob: 099 369 4169

E-mail: komus@sirac.hr

 

Radno vrijeme: 07:00 – 15:00

Pauza: 10:00 – 10:30 sati

 

Stjepana Radića 120, 43541 Sirač

OIB: 82885418891

Matični broj: 05211069

Žiro-račun: 2402006-1101215458

IBAN: HR4124020061101215458