Obavijesti o sahranama

– Pokojna: ANĐELKA HERŽMANEK, datum i vrijeme sahrane: 08.05.2024. u 14.00 sati, Mjesno groblje Sirač
          

– Pokojna: DUŠANKA BANOVIĆ, datum i vrijeme sahrane: 05.04.2024. u 14.00 sati, Groblje Miljanovac
                        

– Pokojni: VJENCESLAV PIHIR, datum i vrijeme sahrane: 04.04.2024. u 15.00 sati, Groblje Pakrani
                              

– Pokojna: MARIJA PLAŽANIN, datum i vrijeme sahrane: 11.03.2024. u 13.00 sati, Mjesno groblje Sirač
                      

– Pokojni: JOZO CISAR, datum i vrijeme sahrane: 12.02.2024. u 13.00 sati, Mjesno groblje Sirač
                      

– Pokojna: DANICA JURKOVIĆ, datum i vrijeme sahrane: 08.02.2024. u 13.00 sati, Mjesno groblje Sirač
                      

– Pokojna: MLAĐA POPOVIĆ, datum i vrijeme sahrane: 07.02.2024. u 13.00 sati, Groblje Kip                                        

– Pokojni: MLADEN ŠAFAR, datum i vrijeme sahrane: 01.02.2024. u 15.00 sati, Mjesno groblje Sirač                       

– Pokojna: MARIJA VITINA, datum i vrijeme sahrane: 04.01.2024. u 14.00 sati, Mjesno groblje Sirač                       

– Pokojni: LUDVIG HEINELT, datum i vrijeme sahrane: 02.01.2024. u 14.00 sati, Mjesno groblje Sirač                       

– Pokojna: MARIJANA BRKIĆ, datum i vrijeme sahrane: 28.12.2023. u 13.00 sati, Mjesno groblje Sirač                       

– Pokojni: PETAR BALDI, datum i vrijeme sahrane: 22.12.2023. u 14.00 sati, Mjesno groblje Sirač                       

– Pokojni: IVAN PENEZIĆ, datum i vrijeme sahrane: 14.11.2023. u 14.00 sati, Mjesno groblje Sirač                       

– Pokojna: BOŽA CRNKOVIĆ, datum i vrijeme sahrane: 11.11.2023. u 14.00 sati, Mjesno groblje Sirač                       

– Pokojni: JOVO PEIĆ, datum i vrijeme sahrane: 25.09.2023. u 15.00 sati, Groblje Miljanovac                                   

– Pokojna: ANA PENEZIĆ, datum i vrijeme sahrane: 19.09.2023. u 14.00 sati, Mjesno groblje Sirač                       

– Pokojna: ZDENKA MILER, datum i vrijeme sahrane: 11.08.2023. u 15.00 sati, Mjesno groblje Sirač                       

– Pokojni: MIROSLAV RAMBOUSEK, datum i vrijeme sahrane: 26.07.2023. u 13.00 sati, Groblje Pakrani                    

– Pokojni: ZDRAVKO PLAŽANIN, datum i vrijeme sahrane: 26.07.2023. u 16.00 sati, Mjesno groblje Sirač           

– Pokojna: DANICA PAVLICA, datum i vrijeme sahrane: 17.07.2023. u 11.00 sati, Mjesno groblje Sirač                       

– Pokojni: VID VINOJČIĆ, datum i vrijeme sahrane: 05.07.2023. u 13.00 sati, Mjesno groblje Sirač                       

– Pokojni: ĐURO CRNKOVIĆ, datum i vrijeme sahrane: 04.07.2023. u 17.00 sati, Mjesno groblje Sirač                      

– Pokojni: MIRKO POŽEGA, datum i vrijeme sahrane: 03.07.2023. u 13.00 sati, Mjesno groblje Sirač                       

– Pokojni: DUŠAN ZAILAC, datum i vrijeme sahrane: 23.06.2023. u 13.00 sati, Groblje Bijela                                   

– Pokojni: JOSIP PETRAN, datum i vrijeme sahrane: 15.06.2023. u 13.00 sati, Mjesno groblje Sirač                       

– Pokojna: SOFIJA TJEŠINSKI, datum i vrijeme sahrane: 01.06.2023. U 14:00 sati, Mjesno groblje Sirač                      

– Pokojni: DAMIR FILIPIN (Kozar), datum i vrijeme sahrane: 31.05.2023. u 14.30 sati, Mjesno groblje Sirač           

– Pokojna: KATA MILER, datum i vrijeme sahrane: 29.05.2023. u 15:00 sati, Mjesno groblje Sirač                      

– Pokojni: NIKOLA GRUJIĆ, datum i vrijeme sahrane: 29.5.2023. u 13:00 sati, Groblje Pakrani                     

– Pokojna: LUDMILA VAŠATKO, datum i vrijeme sahrane: 27.5.2023. u 10:00 sati, Mjesno groblje Sirač                        

– Pokojna: LUTKA OPAČIĆ, datum i vrijeme sahrane: 19.05.2023. u 14:00 sati, Groblje Pakrani                               

– Pokojna: ANA PLAŽANIN, datum i vrijeme sahrane: 03.05.2023. u 14:00 sati, Mjesno groblje Sirač

– Pokojna: MARIJA STOJANOVIĆ, datum i vrijeme sahrane: 02.05.2023. u 13:00 sati, Mjesno groblje Sirač